Toimintasuunnitelma

2020

OULUN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY  Rekisterinumero 149.372

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2020

Yleistä

Vuosi on Oulun kansallinen senioripiiri ry:n (piiri) 32. toimintavuosi.

Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon Kansallinen senioriliitto ry:n (liitto) toimintaperiaatteet. Liiton vuoden 2020 teema on ” Seniorit nettiajassa.”

Sääntömääräiset kokoukset

Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset pyritään järjestämään vuorojärjestystä noudattaen eri paikkakunnilla.

Piirihallitus esittää, että kevätkokouksen järjestää Kainuun kansalliset seniorit ry ja että syyskokouksen järjestää Kuusamon kansalliset seniorit ry.

Piirihallitus

Piirihallitus kokoontuu kaksi – kolme kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokoukset pyritään pitämään piirin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Kokousten ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Uuden piirihallituksen järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti sanotun kokouksen jälkeen.

Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina.

Piirihallitus ei perusta erillisiä työvaliokuntia. Erilliskysymykset valmistellaan piirihallituksen kokouksissa ja tarvittaessa etäkokouksissa.

Säännönmukaisten kokousten lisäksi piirihallitus järjestää keväällä 2020, todennäköisesti, huhtikuussa sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä, piirihallituksen jäsenten ja jäsenyhdistysten valitsemien henkilöiden kanssa toiminnan kehittämis-/suunnittelupäivä.

Senioriliiton liittokokous

-        Liittokokous 2. – 4.6.2020 Savonlinna; Kokous kaikkine tapahtumineen ja majoituksineen järjestetään Casinolla ja sen ympäristössä, varsinainen liittokokous 3.- 4.6. Savonlinnasalissa, perinteinen Seniori Patina-Golf-mestaruuskisat 2.6.2020 Kerimäellä. 

Koulutus

Liitto järjestää vuosittain piireille ja yhdistyksille suunnatun puheenjohtajien koulutusseminaarin.

Liitto järjestää toimintavuoden kevätkaudella pääasiassa piirin eteläalueen jäsenyhdistyksille, Kalajoen, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan yhdistyksille suunnatun KILTA-jäsenrekisteriin perustuvaa koulutusta ja nettikoulutusta.

Piiri seuraa aktiivisesti liiton tarjoamia koulutustapahtumia. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat niihin tarpeen mukaan.

Piiri järjestää tarvittaessa myös muuta koulutusta jäsenyhdistyksille.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen.

Tavoitteen toteuttaminen;

-        Rohkeasti seniori-/ RoSe - hanke tukee jäsenyhdistysten jäsenhankintaa; Hankkeen puitteissa järjestetään Oulussa 22. – 23.3.2020 rohkeasti eläkkeelle kurssi.

-        Pääpaino jäsenhankinnassa on jäsenyhdistyksillä; Jäsenyhdistyksiä kehotetaan osallistumaan liiton jäsenhankintakampanjoihin ja toivotaan järjestävän erilaisia jäsenhankintaan liittyviä tempauksia, yhdistysten ulkopuolisille suunnattuja senioreiden toimintaa esitteleviä tilaisuuksia, toimintapäiviä, iltamia ja vastaavia tapahtumia sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuvan piirin toiminta-alueella järjestettäville seniorimessuille.

Harrastus- ja virkistystoiminta

Liiton sauvakävelypäivä toteutetaan toukokuun 2020 alussa teemalla ”Ota kaveri mukaan”. Jäsen yhdistysten toivotaan järjestävän samanlaisen tapahtuman samanaikaisesti liiton järjestämän teema päivän kanssa.

Piirin kirkkopyhän järjestäminen varmentuu myöhemmin.

Piiri ei järjestäjä toimintavuoden aikana jäsenyhdistyksille yhteistä matkaa, elleivät erityiset syyt anna siihen aihetta.

Painopiste harrastus- ja virkistysmatkojen järjestämisessä on piirin jäsenyhdistyksillä.

Kalajoen kansalliset seniorit ry järjestää 14.6.2020 matkan Ilmajoen oopperajuhlille, oopperaan Hiljaiset perivät maan – ooppera Lapuan liikkeestä, ja tarjoaa muille piirin jäsenyhdistyksille tilaisuuden osallistua sille. Piirihallitus toivoo jäsenyhdistyksiltä muutenkin yhteistoimintaa matkojen järjestelyissä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista ja siten kustannusten jakamista.

Palkitseminen

Yhdistykset myöntävät senioritoiminnassa ansioituneille jäsenilleen liiton ansiomerkkisääntöjen mukaan pronssiset ansiomerkit, tekevät piirihallitukselle hakemukset myönnettävistä hopeisista ansiomerkeistä sekä pyytävät piirihallitukselta lausunnot liittovaltuustolle tekemistään kultaisista ansiomerkkihakemuksista.

Liittohallitus käsittelee kultaisia ansiomerkkihakemuksia kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa. Yhdistysten on toimitettava kultaisia ansiomerkkihakemuksia koskevat lausuntopyyntönsä piirihallitukselle niin hyvissä ajoin, että piirihallitus voi käsitellä ne ja toimittaa ne määräaikaan mennessä liittohallituksen käsiteltäviksi.

Piiri kiinnittää jäsenyhdistysten huomiota siihen, että ne huomioisivat erityisesti senioritoiminnassa ansioituneita jäseniään, joille on jo myönnetty liiton kultainen ansiomerkki, kutsumalla heitä säännöissä edellytetyllä tavalla kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi ja palkitsemaan ansioituneita jäseniään myös muulla tavalla.

Tiedottaminen

Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema verkkosivuvastaava.

Tiedottamisessa käytetään mahdollisimman tehokkaasti Patina-lehteä. Toiminnasta informoidaan myös paikallislehdissä ja tarpeen mukaan muissakin tiedotusvälineissä.

Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja, sihteeri ja/tai erikseen nimetty tiedottaja. Tiedotuskanavina käytetään yhdistyksen verkkosivuja, sähköposteja, tekstiviestejä, Facebook-sivustoja ja kirjallista tiedotteita (puheenjohtajan kirjeet).

Talous

Piirin käyttövarat koostuvat ensisijaisesti Kansion kurssitoiminnan tuesta ja liiton maksamasta jäsenmaksujen palautuksesta. Yhdistykset eivät maksa jäsenmaksua piirille.

Toimintavuoden talousarvio on laadittu erillisenä asiakirjana.

Edustukset

-        Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston jäsen ja toinen varapuheenjohtaja vuoden 2020 liittokokoukseen asti Esa Anttonen, Kainuun kansalliset seniorit ry.

Oulun kansallinen senioripiiri ry:n hallitus

Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 30.10.2019

2019

OULUN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY  Rekisterinumero 149.372

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2019

Yleistä

Vuosi on Oulun kansallinen senioripiiri ry:n (piiri) 31. toimintavuosi.

Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon Kansallinen senioriliitto ry:n (liitto) toimintaperiaatteet. Liiton vuoden 2019 teema on ” Seniorit nettiajassa.”

Sääntömääräiset kokoukset

Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset pyritään järjestämään vuorojärjestystä noudattaen eri paikkakunnilla.

Piirihallitus esittää, että kevätkokouksen järjestää Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry keskiviikkona 24.4.2019 ja että syyskokouksen järjestää Raahen alueen seniorit ry keskiviikkona 20.11.2019.

Piirihallitus

Piirihallitus kokoontuu kaksi – kolme kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokoukset pyritään pitämään piirin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Kokousten ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Uuden piirihallituksen järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti sanotun kokouksen jälkeen.

Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina

Piirihallitus ei perusta erillisiä työvaliokuntia. Erilliskysymykset valmistellaan piirihallituksen kokouksissa ja tarvittaessa etäkokouksissa.

Koulutus

Liitto järjestää vuosittain piireille ja yhdistyksille suunnatun puheenjohtajien koulutusseminaarin. Piiri seuraa aktiivisesti liiton tarjoamia koulutustapahtumia. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat niihin tarpeen mukaan.

Piiri järjestää tarvittaessa koulutusta jäsenyhdistyksilleen.

Harrastus- ja virkistystoiminta

Piiri ei järjestäjä toimintavuoden aikana jäsenyhdistyksille yhteistä matkaa, elleivät erityiset syyt anna siihen aihetta.

Painopiste harrastus- ja virkistysmatkojen järjestämisessä on piirin jäsenyhdistyksillä. Piirihallitus toivoo jäsenyhdistyksiltä yhteistoimintaa matkojen järjestelyissä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista ja siten kustannusten jakamista.

Piirin kirkkopyhän järjestäjäksi piirihallitus esittää Kalajoen kansalliset seniorit ry:tä. Asia varmentuu myöhemmin. Ajankohta tulee olemaan todennäköisesti helatorstai 30.5.2019.

Palkitseminen

Yhdistykset myöntävät senioritoiminnassa ansioituneille jäsenilleen liiton ansiomerkkisääntöjen mukaan pronssiset ansiomerkit, tekevät piirihallitukselle hakemukset myönnettävistä hopeisista ansiomerkeistä sekä pyytävät piirihallitukselta lausunnot liittovaltuustolle tekemistään kultaisista ansiomerkkihakemuksista.

Liittohallitus käsittelee kultaisia ansiomerkkihakemuksia kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa. Yhdistysten on toimitettava kultaisia ansiomerkkihakemuksia koskevat lausuntopyyntönsä piirihallitukselle niin hyvissä ajoin, että piirihallitus voi käsitellä ne ja toimittaa ne määräaikaan mennessä liittohallituksen käsiteltäviksi.

Tiedottaminen

Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema verkkosivuvastaava.

Tiedottamisessa käytetään mahdollisimman tehokkaasti Patina-lehteä. Toiminnasta informoidaan myös paikallislehdissä ja tarpeen mukaan muissakin tiedotusvälineissä.

Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja, sihteeri ja/tai erikseen nimetty tiedottaja. Tiedotuskanavina käytetään yhdistyksen verkkosivuja, sähköposteja, tekstiviestejä, Facebook-sivustoja ja kirjallista tiedotteita (puheenjohtajan kirjeet).

Talous

Piirin käyttövarat koostuvat ensisijaisesti Kansion kurssitoiminnan tuesta ja liiton maksamasta jäsenmaksujen palautuksesta. Yhdistykset eivät maksa jäsenmaksua piirille.

Toimintavuoden talousarvio on laadittu erillisenä asiakirjana.

Edustukset

-        Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuusto jäsen ja toinen varapuheenjohtaja vuoden 2020 liittokokoukseen asti Esa Anttonen, Kainuun kansalliset seniorit ry.

-        Pohjois-Pohjanmaan EETU-järjestöjen neuvottelukunnan hallituksen jäsen piirin puheenjohtaja Juhani Nevala, Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry.

-        Toimintavuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan EETU-järjestöjen neuvottelukunnan hallituksen puheenjohtajuus kuuluu ko. toimintavuodeksi valittavalle piirin puheenjohtajalle.

Oulun kansallinen senioripiiri ry:n hallitus

Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.10.2019