Edunvalvonta

Piiri alueellisena edunvalvojana

Piiri toimii edunvalvonta-asioissa yhteistyössä alueellaan olevien muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Olemme mukana hyvinvointialueidemme toiminnassa, POHDE-alueella ja KAINUU-alueella.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö  EETU RY