Toimintasuunnitelma 2021

              

OULUN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY

  Rekisterinumero 149.372, y-tunnus 3041790-7


TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2021


Yleistä

Vuosi 2021 on Oulun kansallinen senioripiiri ry:n (piiri) 33. toimintavuosi.

Piiriin kuuluu seitsemän jäsenyhdistystä; Kainuun kansalliset seniorit ry, Kalajoen kansalliset seniorit ry, Kuusamon kansalliset seniorit ry, Oulun kansalliset seniorit ry, Pyhäjärven Seniorit ry, Raahen kansalliset seniorit ry ja Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry. Piiri on Kansallinen senioriliitto ry:n (liitto) jäsen. Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon liiton arvot ja toimintaperiaatteet. Liiton vuoden 2021 teema on ” Rohkeasti tulevaisuuteen”.

Sääntömääräiset kokoukset

Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset pyritään järjestämään vuorojärjestystä noudattaen eri paikkakunnilla.

Piirihallitus esittää, että kevätkokouksen järjestää Kainuun kansalliset seniorit ry ja että syyskokouksen järjestää Kuusamon kansalliset seniorit ry.

Piirihallitus

Piirihallitus kokoontuu kaksi – kolme kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokoukset pyritään pitämään piirin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Kokousten ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Uuden piirihallituksen järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti sanotun kokouksen jälkeen.

Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina, Teams- ja/tai sähköpostikokouksina.

Piirihallitus ei perusta erillisiä työvaliokuntia. Erilliskysymykset valmistellaan piirihallituksen kokouksissa ja tarvittaessa etäkokouksissa tahi yksittäistä asiaa varten valittavissa toimikunnissa.

Säännönmukaisten kokousten lisäksi järjestetään;

– kesällä 2021 Neljän piirin; Oulun, Keski-Suomen, Lapin ja Pohjanmaan piirien, tapaaminen myöhemmin erikseen määrättävässä paikassa ja tarkemmin sovittavana ajankohtana.

– syyskaudella 2021 piirihallituksen jäsenten ja jäsenyhdistysten valitsemien henkilöiden kanssa toiminnan kehittämis-/suunnittelupäivä myöhemmin tarkemmin täsmentyvällä tavalla.

Senioriliitto

Senioriliitto 50 vuotta, 10.10.2021, perustettu 10.10.1971.

– Juhlaristeily Silja Europalla 18. – 19.5.2021.

– Vuosijuhla 10.10.2021 Finlandia-talolla.

Koulutus

Liitto järjestää vuosittain piireille ja yhdistyksille suunnatut puheenjohtajien sekä sihteerienkoulutustilaisuudet. Piiri seuraa aktiivisesti liiton tarjoamia koulutustapahtumia. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat niihin tarpeen mukaan.

Piiri järjestää tarvittaessa koulutusta jäsenyhdistyksille.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen.

Tavoitteen toteuttaminen

– Senioriliiton Rohkeasti seniori-/ RoSe - hanke tukee jäsenyhdistysten jäsenhankintaa; Hankkeen puitteissa Oulun piirin alueella tullaan järjestämään Rohkeasti senioriksi-kurssi. Kurssin pitopaikaksi on esitetty Kajaania.

– Piiri julkaisee ja toivoo jäsenyhdistysten julkaisevan Facebookissa jäsenhankintaa tukevan, mielenkiintoa herättävän mainoksen.

– Pääpaino jäsenhankinnassa on jäsenyhdistyksillä; Jäsenyhdistyksiä kehotetaan osallistumaan liiton jäsenhankintakampanjoihin, järjestävän erilaisia jäsenhankintaan liittyviä tempauksia, yhdistysten ulkopuolisille suunnattuja senioreiden toimintaa esitteleviä tilaisuuksia, toimintapäiviä, iltamia ja vastaavia tapahtumia sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuvan piirin toiminta-alueella järjestettäville seniorimessuille.

Harrastus- ja virkistystoiminta

Liiton sauvakävelypäivä ja/ tai liikuntaviikko toteutetaan toukokuun 2021 alussa teemalla (”Ota kaveri mukaan”). Jäsen yhdistysten toivotaan järjestävän samanlaisen tapahtuman samanaikaisesti liiton järjestämän tapahtuman kanssa.

Piirin kirkkopyhä järjestetään helatorstaina 13.5.2021 myöhemmin määrättävällä paikkakunnalla.

Matkat/ Retket

Piiri ei järjestäjä toimintavuoden aikana jäsenyhdistyksille yhteistä matkaa, elleivät erityiset syyt anna siihen aihetta.

Painopiste harrastus- ja virkistysmatkojen järjestämisessä on piirin jäsenyhdistyksillä.

Kalajoen kansalliset seniorit ry järjestää 14.6.2021 matkan Ilmajoen oopperajuhlille, oopperaan Hiljaiset perivät maan – ooppera Lapuan liikkeestä, ja tarjoaa muille piirin jäsenyhdistyksille tilaisuuden osallistua sille.  Piirihallitus toivoo jäsenyhdistyksiltä muutenkin yhteistoimintaa matkojen järjestelyissä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista ja siten kustannusten jakamista.

Muu toiminta

Piirin jäsenyhdistysten toivotaan muistavan pyhäinpäivänä 1.11.2021 kello 18.00 maamme sodissa kaatuneita viemällä kynttilät paikkakuntansa hautausmaalle sankarivainajien muistomerkille.

Palkitseminen

Yhdistykset myöntävät senioritoiminnassa ansioituneille jäsenilleen liiton ansiomerkkisääntöjen mukaan pronssiset ansiomerkit, tekevät piirihallitukselle hakemukset myönnettävistä hopeisista ansiomerkeistä sekä pyytävät piirihallitukselta lausunnot liittohallitukselle tekemistään kultaisista ansiomerkkihakemuksista.

Senioriliiton juhlavuoden kunniaksi liiton liittohallitus myöntää 50-vuotisjuhlamitalleja tunnustuksena arvokkaasta toiminnasta liiton ja sen yhdistysten puolesta toimineelle jäsenelle samoin kuin henkilölle tai taholle, joka ei ole senioriyhdistyksen jäsen. Mitali on ainut kertainen ja sitä myönnetään vain vuonna 2021. Mitalista tekee esityksen joko piirihallitus tai paikallisyhdistykset. Viimeksi mainittujen esityksissä tulee olla piirihallituksen puolto.

Liittohallitus käsittelee kultaisia ansiomerkkihakemuksia kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa sekä 50-vuotisjuhlamitallihakemuksia neljä kertaa vuoden aikana, maalis-, touko-, elo- ja joulukuussa. Yhdistysten on toimitettava kultaisia ansiomerkkihakemuksia ja 50-vuotisjuhlamitalleja koskevat lausuntopyyntönsä piirihallitukselle niin hyvissä ajoin, että piirihallitus voi käsitellä ne ja toimittaa ne määräaikaan mennessä liittohallituksen käsiteltäviksi.

Piiri kiinnittää jäsenyhdistysten huomiota siihen, että ne huomioisivat erityisesti senioritoiminnassa ansioituneita jäseniään, joille on jo myönnetty liiton kultainen ansiomerkki, kutsumalla heitä säännöissä edellytetyllä tavalla kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi ja palkitsemaan ansioituneita jäseniään myös muulla tavalla.

Tiedottaminen

Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema verkkosivuvastaava.

Tiedottamisessa käytetään mahdollisimman tehokkaasti Patina-lehteä. Toiminnasta informoidaan myös paikallislehdissä ja tarpeen mukaan muissakin tiedotusvälineissä.

Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja, sihteeri ja/tai erikseen nimetty tiedottaja. Tiedotuskanavina käytetään yhdistyksen verkkosivuja, sähköposteja, tekstiviestejä, Facebook-sivustoja ja kirjallista tiedotteita (puheenjohtajan kirjeet).

Talous

Piirin käyttövarat koostuvat ensisijaisesti Kansion kurssitoiminnan tuesta ja liiton maksamasta jäsenmaksujen palautuksesta. Yhdistykset eivät maksa jäsenmaksua piirille.

Toimintavuoden talousarvio on laadittu erillisenä asiakirjana.

Edustukset

– Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston jäsenenä ja varapuheenjohtaja vuoden 2020 liittokokoukseen asti on Esa Anttonen, Kainuun kansalliset seniorit ry.

– Piirin ehdokkaana Helsingissä 18.11.2020 pidettävässä varsinaisessa liittokokouksessa valittavan liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi on Esa Anttonen, Kainuun kansalliset seniorit ry, ja varajäseneksi Juhani Nevala, Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry.

Oulun kansallinen senioripiiri ry:n hallitus


Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 19.10.2020

Hyväksytty piirin sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.11.2020