Toimintasuunnitelma 2020

OULUN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY

 Rekisterinumero 149.372

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2019

Yleistä

Vuosi on Oulun kansallinen senioripiiri ry:n (piiri) 32. toimintavuosi.

Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon Kansallinen senioriliitto ry:n (liitto) toimintaperiaatteet. Liiton vuoden 2020 teema on ” Seniorit nettiajassa.”

Sääntömääräiset kokoukset

Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset pyritään järjestämään vuorojärjestystä noudattaen eri paikkakunnilla.

Piirihallitus esittää, että kevätkokouksen järjestää X kansalliset seniorit ry xx.4.2020 ja että syyskokouksen järjestää X seniorit ry xx.11.2020.

Piirihallitus

Piirihallitus kokoontuu kaksi – kolme kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokoukset pyritään pitämään piirin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Kokousten ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Uuden piirihallituksen järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti sanotun kokouksen jälkeen.

Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina

Piirihallitus ei perusta erillisiä työvaliokuntia. Erilliskysymykset valmistellaan piirihallituksen kokouksissa ja tarvittaessa etäkokouksissa.

Senioriliiton liittokokous

-        liittokokous 2. – 4.6.2020 Savonlinna

-        oheisohjelma?

Koulutus

Liitto järjestää vuosittain piireille ja yhdistyksille suunnatun puheenjohtajien koulutusseminaarin. Piiri seuraa aktiivisesti liiton tarjoamia koulutustapahtumia. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat niihin tarpeen mukaan.

Piiri järjestää tarvittaessa koulutusta jäsenyhdistyksilleen.

Jäsenhankinta

Tavoite jäsenmäärän lisääminen nykyisestä 582 jäsenestä xxx jäseneksi.

Tavoitteen toteuttaminen

-        piiri; uuden/ uusien yhdistysten perustaminen

-        piiri osallistuu senioriliiton järjestämiin Rohkeasti seniori -hankkeen tilaisuuksiin toimialueellaan, messut yms.

-        piirin Rohkeasti seniori -hankkeen vastuuhenkilöt Juhani Nevala ja Pekka Keränen vierailevat jäsenyhdistysten tilaisuuksissa

-        pääpaino jäsenhankinnassa jäsenyhdistyksillä

Tukijäsen/- jäsenet?

Harrastus- ja virkistystoiminta

Piiri ei järjestäjä toimintavuoden aikana jäsenyhdistyksille yhteistä matkaa, elleivät erityiset syyt anna siihen aihetta.

-        Ilmajoen oopperajuhlat 4. – 14.6.2020, Hiljaiset perivät maan – ooppera Lapuan liikkeestä, oopperajuhlien 45. juhlavuosi?


Painopiste harrastus- ja virkistysmatkojen järjestämisessä on piirin jäsenyhdistyksillä. Piirihallitus toivoo jäsenyhdistyksiltä yhteistoimintaa matkojen järjestelyissä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista ja siten kustannusten jakamista.

Piirin kirkkopyhän järjestäjäksi piirihallitus esittää X seniorit ry:tä. Asia varmentuu myöhemmin. Ajankohta tulee olemaan todennäköisesti xx.5.2020.

Palkitseminen

Yhdistykset myöntävät senioritoiminnassa ansioituneille jäsenilleen liiton ansiomerkkisääntöjen mukaan pronssiset ansiomerkit, tekevät piirihallitukselle hakemukset myönnettävistä hopeisista ansiomerkeistä sekä pyytävät piirihallitukselta lausunnot liittovaltuustolle tekemistään kultaisista ansiomerkkihakemuksista.

Liittohallitus käsittelee kultaisia ansiomerkkihakemuksia kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja joulukuussa. Yhdistysten on toimitettava kultaisia ansiomerkkihakemuksia koskevat lausuntopyyntönsä piirihallitukselle niin hyvissä ajoin, että piirihallitus voi käsitellä ne ja toimittaa ne määräaikaan mennessä liittohallituksen käsiteltäviksi.

Kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenten kutsuminen?

Piirin oman muistoesineen hankkinen muuta palkitsemista/ muistamista varten?

Tiedottaminen

Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema verkkosivuvastaava.

Tiedottamisessa käytetään mahdollisimman tehokkaasti Patina-lehteä. Toiminnasta informoidaan myös paikallislehdissä ja tarpeen mukaan muissakin tiedotusvälineissä.

Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja, sihteeri ja/tai erikseen nimetty tiedottaja. Tiedotuskanavina käytetään yhdistyksen verkkosivuja, sähköposteja, tekstiviestejä, Facebook-sivustoja ja kirjallista tiedotteita (puheenjohtajan kirjeet).

Talous

Piirin käyttövarat koostuvat ensisijaisesti Kansion kurssitoiminnan tuesta ja liiton maksamasta jäsenmaksujen palautuksesta. Yhdistykset eivät maksa jäsenmaksua piirille.

Toimintavuoden talousarvio on laadittu erillisenä asiakirjana.

Edustukset

-        Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston jäsen ja toinen varapuheenjohtaja vuoden 2020 liittokokoukseen asti Esa Anttonen, Kainuun kansalliset seniorit ry.

Oulun kansallinen senioripiiri ry:n hallitus

Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 30.10.2019