Toimintasuunnitelma 2018

Oulun kansallinen senioripiiri ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Yleistä

Vuosi 2018 on piirimme 30. toimintavuosi eli pyöreiden vuosienjuhlaa koko vuosi. Tämä toimintasuunnitelma on laadittu Kansallinen senioriliitto ry:n toimintatavoitteiden mukaan. 

Senioriliiton teemana tälle vuodelle 2018 on ”SENIORIT NETTIAJASSA”. Järjestötoiminta Sääntömääräinen toiminta: Piirin sääntöjen mukaisesti järjestetään vuosittain kaksi virallista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. 

Kokoukset pyritään järjestämään eri vuosina eri paikkakunnilla . (listaus) 

Hallitus esittää, että kevätkokouksen järjestää xxxx ja syyskokouksen xxxxxxi.

 Piirin edustus Kansallisen senioriliiton liittovaltuustossa ovat olleet piiristämme edustajana puheenjohtaja Reijo Sallinen ja hänen henkilökohtainen varajäsen Esa Anttonen Kainuun kansalliset seniorit ry vuosille 2014 - 2017. 

Kansallisen senioriliiton valtuuston toinen varapuheenjohtaja vuoden 2017 liittokokoukseen asti on ollut piirimme puheenjohtaja Reijo Sallinen. 

Uusi liittovaltuusto on kokoontunut 19.10., tällöin valittiin varapuheenjohtajat (2 kpl) ja meidän piirin edustajamme Esa Anttonen jatkaa Reijon avaamaa tietä – hyvä niin. 

Piirihallitus 

Piirihallitus kokoontuu 2 – 3 kertaa vuodessa ja asioiden vaatiessa useamminkin. Uuden yhdistyslain mukaan kokouksen voi pitää myös etäkokouksena. 

Piirihallituksen kokoukset pyritään pitämään piirin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja koulutusvastaava, kokoontuu tarvittaessa. Koulutus Kansallinen senioriliitto järjestää vuosittain tilaisuuden otsikolla Puheenjohtajien koulutusseminaarin, joka koskee niin piiriä kuin yhdistystä. Jos puheenjohtaja on estynyt, koulutukseen voi osallistua joku toinen yhdistyksen jäsen. Piiri järjestää jäsenilleen koulutusta tarpeen ja innostuksen mukaan. 

Liiton järjestämät koulutustilaisuudet on luetteloitu piirin toimintasuunnitelmaan (liite). 

Uusien yhdistysten perustaminen ja jäsenkampanja Uusia yhdistyksiä perustettaessa liitto tukee yhdistystä 500 eurolla. 

Apua annetaan myös perustamisasioiden alkuun saattamiseen sekä Senioripiiristä että Senioriliitosta. 

Edunvalvonta Vanhusneuvosto tulee ottaa mukaan kaikkeen ikääntyvää väestöä koskevaan kunnan päätöksentekoon, vanhusneuvosto on tärkein vaikutuskanava senioriyhdistyksen kannalta. 

Senioripiiri toimii mm. maakunnallisten vanhusneuvostojen perustamisen tärkeyden puolesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yhteydessä 

2 Eläkeläisliittojen etujärjestö 

EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisliiton vuonna 2006 perustama edunvalvontaan keskittyvä yhteistyöorganisaatio. Se antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä päättäjiin. 

EETUlla on edustus myös monissa eläkeläisten kannalta merkittävissä elimissä Pikku Eetu eli maakunnallinen Eetu on viritellyt toimintaa ja nyt sen kokoonkutsujana on Risto Örling Eläkkeensaajista. 

Se pyrkii vaikuttamaan maakunta- ja soteuudistukseen niin , että ”vanhusten” asiat otetaan huomioon. Harrastus- ja virkistystoiminta Piirin koulutus-, harrastus- ja virkistystoimintaa hoidetaan pääosin Kansion tukemana. Piirihallitus yhdessä piirin matkavastaavan kanssa suunnittelee ja valmistelee piirin yhteisiä virkistys- ja hyvinvointimatkoja. Piirin eri yhdistysten järjestäessä virkistysmatkoja, ilmoitus kaikille yhdistyksille tilaisuudesta - esim. linja-auto saadaan täyteen ja tavataan muita ja kustannukset puolittuvat. 

Piirin kirkkopyhän järjestäjäksi hallitus esittää tälle vuodelle xxxxx yhdistystä. (listaus) Tiedotustoiminta Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema verkkosivuvastaava. 

Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja, sihteeri tai erikseen nimetty tiedottaja. Seniorilehti Patinaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Piirille on valittu oma facebook- ja jäsenrekisterivastaava . 

Piirin toiminnasta informoidaan myös paikallisissa lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä tarpeen mukaan. 

Taloudellinen toiminta Piirin käyttövarat koostuvat ensisijaisesti Kansion kurssitoiminnan tuesta ja senioriliiton maksamasta jäsenmaksun palautuksesta. 

Yhdistykset eivät maksa jäsenmaksua piirille. Muu toiminta Yhdistysten tulisi aktiivisesti hankkia uusia jäseniä ja perehdyttää heidän yhdistyksen sääntöihin ja toimintaan. 

Senioripiirin yhteisiin tapahtumiin järjestävä yhdistys laatii ohjelman ja huolehtii järjestelyistä. 

Yhdistys lähettää tiedot ajoissa piirin sihteerille, joka hoitaa asiat hallituksen tietoon. 

Juhlalliset huomionosoitukset Pitkäaikaisesti toiminutta ja erityisen ansioitunutta henkilöä voidaan muistaa ansiomerkillä, pöytästandaarilla, kunniajäsenyydellä tai hänet voidaan kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Myöntämisperusteina ovat menestyksellinen toiminta johtotehtävissä tai yksittäinen suoritus, jolla on ollut merkittävä taloudellinen, yhteiskunnallinen tai toiminnallinen merkitys. Piirini yhdistysten viettäessä tasavuosijuhlia, odotetaan piirinkin tulevan kutsutuksi. 

Lopuksi Oulun kansallinen senioripiiri ry tarjoaa jäsenyhdistyksille monipuolista virkistys- ja koulutustoimintaa. 

Piiri toivoo jäsenyhdistysten osallistuvan runsaslukuisina erilaisiin tapahtumiin. 

Hyvällä toimivalla yhteistyöllä saamme parhaat edellytykset menestykselliseen piiritoimintaamme. 

Hallitus