2021

Puheenjohtajan kirje 4/2021

Ylivieska 30.10.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Vuosi sitten vastaavassa puheenjohtajan kirjeessä (20.10.2020) Covid-19 pandemia ja se vaikutus oli vielä varsin merkittävässä osassa. Vaikka virus on jo huomattavasti hellittämässä, emme voi sitä edelleenkään unohtaa. On kai aika kohdata uusi entinen.

Kuitenkin kiitos kaikille vakavasta suhtautumisesta asiaan ja paljon on panostettu sen varaan, että sitten ensi vuonna 2022 päästäisiin toiminnassamme enemmän kasvotusten tapaamisiin.

 Senioriliiton alueellinen 50 vuotisjuhla pidetään 13.11.2021 alkaen klo 13:00 Aleksinkulmassa Oulussa.

Siitä on lähtenyt erillinen kutsu ja ohjelma.

Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu jäsenyhdistysten kautta, eli yhdistykset ottavat vastaan ilmoittautumiset ja toimittavat ne piirin sihteerille Ritva Väisäselle viimeistään 5.11.2021 (ritvae.vaisane@gmail.com). Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi. Yhdistys maksaa mahdolliset matkakulut, piiri itse juhlatilaisuuden kulut.

Pyhäinpäivän muistamiset sankarivainajien haudoilla. Hanke toteutetaan myös tänä vuonna kaikkien yhdistyksen toimesta 6.11.2021 ja klo 15:00 (voi olla myös muu kelloaika).

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Senioriksi” on piirimme alueellamme Oulussa 1.12.2021. klo 12.30-17.00 pääkirjaston Oulu-huoneessa. Levittäkää tietoa, että saamme kurssin täyteen.

Muistutetaan; Seniori-juhlaristeily on 17.-18.5.2022, risteilyn yksilömyynti on alkanut.

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidetään hybridikokouksena (vielä tämän kerran?) Aleksinkulmassa Oulussa Iso-Hansa kabinetissa ma 29.11.2021 alkaen kello 13.30. Kutsu erikseen.

Hallitus aikoo palauttaa ensi vuodesta lähtien sääntömääräisissä vuosikokouksissa rotaation, eli vuonna 2022 kevätkokouksen pitopaikka olisi Kajaani ja syyskokouksen Kuusamo.

Yhdistykset muistakaa pitää omat vuosikokouksenne sääntöjenne määrittelemällä tavalla ja siellä tulee valita myös piirihallitukseen esitettävä/t jäsenet.

Suuri DIGI-päivä. Piiri toteuttaa jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille suunnatun DIGI-koulutustilaisuuden 25.11.2021 klo 09:00-16:00 Lasaretissa Merikoski-kabinetissa Oulussa.

Pääkouluttajana on liiton viestinnän asiantuntija Petri Rytkönen. Yhdistykset voivat esittää myös toiveita kurssin aiheista sähköpostilla allekirjoittaneelle (juhani.nevala@hotmail.com) 15.11. mennessä. Piiri maksaa kurssin tarjoiluineen sekä matkakulut ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen DIGI-koulutukseen 23.11.2021 mennessä sihteerille (ritvae.vaisane@gmail.com). Kurssille mahtuu 20-25 osanottajaa. Kaikille yhdistyksille varattu paikkoja. Kurssi otetaan täyteen ilmoittautuneista.

Hallitus on antanut Ylivieskalle järjestettäväksi kirkkopyhän v 2022.

Terveisin Juhani

Puheenjohtajan kirje 3/ 2021

Ylivieska 24.9.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Covid-19 alkaa vähitellen olla ohi. Mutta ei vielä unohdeta, ollaan varuillaan.

 Piirille on myönnetty piirin alueella tapahtuvaan liiton 50 v juhlan järjestämiseen avustusta. Hallitus perusti juhlan toteuttamisen suunnitteluun työryhmän, joka on kokoontunut ensimmäisen kerran.

! Juhla on 13.11.2021 alkaen klo 13:00 Aleksinkulmassa Oulussa. Se on tarkoitettu kaikille piirin seniorijäsenille. Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu jäsenyhdistysten kautta, eli yhdistykset ottavat vastaan ilmoittautumiset ja toimittavat ne piirin sihteerille Ritva Väisäselle viimeistään 5.11.2021 (ritvae.vaisane@gmail.com). Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi. Yhdistys maksaa mahdolliset matkakulut, piiri itse juhlatilaisuuden kulut. Tarkempi ohjelma ja muuta tieto myöhemmin.

Juhla- ja ansiomerkit jaetaan tässä tilaisuudessa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (Kalajoki).

Pyhäinpäivän muistamiset sankarivainajien haudoilla. Hanke toteutetaan edelleen tänä vuonna kaikkien yhdistyksen toimesta 6.11.2021 ja tänä vuonna klo 15:00. Tämä nyt jo muistiin.

Liiton 50 juhlan pääjuhla on Finlandia-talossa 10.10.2021 kutsuvierastilaisuutena.

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Senioriksi” on piirimme alueellamme Oulussa 1.12.2021.

Seniori-juhlaristeily on 17.-18.5.2022, risteilyn yksilömyynti alkaa 4.11.2021

Muihin asioihin palataan seuraavan piirin hallituksen kokouksen jälkeen.

Juhani

Puheenjohtajan kirje 2 /2021

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 2/2021

Ylivieska 23.6.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Helpotuksella voidaan todeta Covid-19 korona-pandemian alkavan hellittämään. Kuitenkin edelleen tulee seurata viranomaisohjeita ja noudattaa niitä. Mutta paremmalta näyttää.

Piirin sääntömääräistä kevätkokous pidettiin Oulussa ja tarvittavat päätökset saatiin tehtyä.

Piirille on myönnetty vuodelle 2021 Stean kehittämisrahaa ja liiton 50 v juhlan järjestämiseen avustusta. Hallitus käsitteli molempia kokouksessaan 22.6. ja valmistelee niiden toteuttamisen.

Alustavasti päätettiin, että piirin oma liiton 50 vuotisjuhla on 13.11.2021 Aleksinkulmassa Oulussa. Se on tarkoitettu kaikille piirin yhdistysten jäsenille. Ohjelman kehittelyyn perustetaan työryhmä.

Liiton pääjuhla on Finlandia-talossa 10.10.2021 kutsuvierastilaisuutena.

Liiton 50 v juhlamitaleja on edelleen mahdollisuus hakea. Liiton www-sivuilla on hakulomake ja ohjeet. Kaikki myönnetyt ansio- ja juhlamitalit luovutetaan 13.11.2021 Aleksinkulman juhlatilaisuudessa.

Neljän piirin tapaaminen, jota piiri yhdessä Kalajoen kanssa jo ehti valmistella, siirtyy vuodelle 2022 ja järjestäjänä on silloin Keski-Suomen piiri. Vuonna 2023 vuoro on sitten Oulun piirillä. 

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Eläkkeelle” on piirimme alueellamme Oulussa lokakuussa-21. ”Rose”-hankkeen ns. matalan kynnyksen tapahtumia on syksyn ja talven aikana piirimme alueella. Niistä tulee erillistä tietoa. Piirin Rose-hankeen varayhdyshenkilöksi toivotaan yhdistyksiltä esityksiä. Jäsenyhdistyksille tiedoksi, yhdistysten tulisi nimetä myös oma Rose-hankeen yhdyshenkilö. Allekirjoittanut antaa tarittaessa asiasta lisätietoa.

Seniori-juhlaristeily on 17.-18.5.2022.

Piirin hallitus päätti ottaa tehostetusti kansion koulutusmahdollisuudet käyttöön. Alkusyksyn aikana piirin kansiovastaava (Aune Nevala) tulee ottamaan tarkemmin yhdistyksiin yhteyttä.

Senioriliiton strategian ”jalkauttaminen” tulee toteutukseen myös syksyn aikana teams-kokouksena. Siihen myös palataan.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille, palataan täysin innoin syksyllä senioriasiaan ja varmasti pääsemme silloin kasvotusten tapaamisiinkin.

Juhani

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 1/2021

 Ylivieska 10.3.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Korona-pandemia edelleen jyllää. Vaikka rokotukset on aloitettu ei kuitenkaan ole ainakaan vielä lähitulevaisuudessa odotettavissa merkittävää helpotusta esim. rajoituksissa.

Toiminta yhdistyksissä on jos ei pysähtynyt niin ainakin merkittävästi vaikeutunut, mutta me kestetään ja parempaa tulevaisuutta odottaen mennään eteenpäin.

Piirin sääntömääräistä kevätkokousta ehdotetaan pidettäväksi Oulussa ns. hybridikokouksena 12.04.2021, pitopaikka olisi Scandic City Oulu kokoushuone Kamarineuvos 1. Poikkeuslainsäädännön mukaan kokous tulee pitää ajallaan, mutta osallistumisessa toivotaan mahdollisimman monen käyttävän etäyhteyttä. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen mukana. Jäsenyhdistykset huomioinevat myös, ettei aikataulun siirtomahdollisuutta enää ole.

Piiri on anonut vuodelle 2021 Stean kehittämisrahaa ja liiton 50 v juhlan järjestämiseen avustusta. Toiveissa on, että molemmat menevät ”läpi”. Hallitus on myös hyväksynyt Kansion koulutussuunnitelman, jossa pyritään tarjoamaan yhdistyksille myös nykytilanteeseen sopivaa koulutusapua.

Neljän piirin tapaamisen järjestäminen ja ajankohta on kommenteilla muissa siihen osallistuvissa piireissä

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Eläkkeelle” on piirimme alueella ti-ke 23.–24.3.2021 klo 12:30–14:50 ja se pidetään ”etänä”. Ilmoittautuminen on parhaillaan menossa.

Piirin kärkihankkeet = täkyt  (1) pyhäinpäivänä kynttilät sankarihaudoille, 2) defibrillaattorin käyttökoulutus, 3) tuo ystävä mukana ja 4) ohjelmallinen ilta ja niiden edelleen kehittäminen ja käyttöönotto ovat mukana myös ym. Stean rahoitusanomuksessa.

Ilmajoen Oopperajuhlat ”Hiljaiset perivät maan” on ohjelmassa kesäkuussa. Järjestäjä tekee hartiavoimin työtä, jota niistä saataisiin turvalliset ja määräysten mukaiset. Järjestäjä toimittaa myös uudet liput ja toimintaohjeet kevään aikana lippunsa lunastaneille.

 Nyt tarvitaan ”talvisodan henkeä”

 Pysytään terveenä

 Juhani