Puheenjohtajan kirjeet 2018-21

Puheenjohtajan kirje 4/2021

Ylivieska 30.10.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Vuosi sitten vastaavassa puheenjohtajan kirjeessä (20.10.2020) Covid-19 pandemia ja se vaikutus oli vielä varsin merkittävässä osassa. Vaikka virus on jo huomattavasti hellittämässä, emme voi sitä edelleenkään unohtaa. On kai aika kohdata uusi entinen.

Kuitenkin kiitos kaikille vakavasta suhtautumisesta asiaan ja paljon on panostettu sen varaan, että sitten ensi vuonna 2022 päästäisiin toiminnassamme enemmän kasvotusten tapaamisiin.

 Senioriliiton alueellinen 50 vuotisjuhla pidetään 13.11.2021 alkaen klo 13:00 Aleksinkulmassa Oulussa.

Siitä on lähtenyt erillinen kutsu ja ohjelma.

Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu jäsenyhdistysten kautta, eli yhdistykset ottavat vastaan ilmoittautumiset ja toimittavat ne piirin sihteerille Ritva Väisäselle viimeistään 5.11.2021 (ritvae.vaisane@gmail.com). Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi. Yhdistys maksaa mahdolliset matkakulut, piiri itse juhlatilaisuuden kulut.

Pyhäinpäivän muistamiset sankarivainajien haudoilla. Hanke toteutetaan myös tänä vuonna kaikkien yhdistyksen toimesta 6.11.2021 ja klo 15:00 (voi olla myös muu kelloaika).

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Senioriksi” on piirimme alueellamme Oulussa 1.12.2021. klo 12.30-17.00 pääkirjaston Oulu-huoneessa. Levittäkää tietoa, että saamme kurssin täyteen.

Muistutetaan; Seniori-juhlaristeily on 17.-18.5.2022, risteilyn yksilömyynti on alkanut.

Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidetään hybridikokouksena (vielä tämän kerran?) Aleksinkulmassa Oulussa Iso-Hansa kabinetissa ma 29.11.2021 alkaen kello 13.30. Kutsu erikseen.

Hallitus aikoo palauttaa ensi vuodesta lähtien sääntömääräisissä vuosikokouksissa rotaation, eli vuonna 2022 kevätkokouksen pitopaikka olisi Kajaani ja syyskokouksen Kuusamo.

Yhdistykset muistakaa pitää omat vuosikokouksenne sääntöjenne määrittelemällä tavalla ja siellä tulee valita myös piirihallitukseen esitettävä/t jäsenet.

Suuri DIGI-päivä. Piiri toteuttaa jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille suunnatun DIGI-koulutustilaisuuden 25.11.2021 klo 09:00-16:00 Lasaretissa Merikoski-kabinetissa Oulussa.

Pääkouluttajana on liiton viestinnän asiantuntija Petri Rytkönen. Yhdistykset voivat esittää myös toiveita kurssin aiheista sähköpostilla allekirjoittaneelle (juhani.nevala@hotmail.com) 15.11. mennessä. Piiri maksaa kurssin tarjoiluineen sekä matkakulut ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen DIGI-koulutukseen 23.11.2021 mennessä sihteerille (ritvae.vaisane@gmail.com). Kurssille mahtuu 20-25 osanottajaa. Kaikille yhdistyksille varattu paikkoja. Kurssi otetaan täyteen ilmoittautuneista.

Hallitus on antanut Ylivieskalle järjestettäväksi kirkkopyhän v 2022.

Terveisin Juhani

Puheenjohtajan kirje 3/ 2021

Ylivieska 24.9.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Covid-19 alkaa vähitellen olla ohi. Mutta ei vielä unohdeta, ollaan varuillaan.

 Piirille on myönnetty piirin alueella tapahtuvaan liiton 50 v juhlan järjestämiseen avustusta. Hallitus perusti juhlan toteuttamisen suunnitteluun työryhmän, joka on kokoontunut ensimmäisen kerran.

! Juhla on 13.11.2021 alkaen klo 13:00 Aleksinkulmassa Oulussa. Se on tarkoitettu kaikille piirin seniorijäsenille. Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu jäsenyhdistysten kautta, eli yhdistykset ottavat vastaan ilmoittautumiset ja toimittavat ne piirin sihteerille Ritva Väisäselle viimeistään 5.11.2021 (ritvae.vaisane@gmail.com). Ilmoittautuminen tarjoilun vuoksi. Yhdistys maksaa mahdolliset matkakulut, piiri itse juhlatilaisuuden kulut. Tarkempi ohjelma ja muuta tieto myöhemmin.

Juhla- ja ansiomerkit jaetaan tässä tilaisuudessa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (Kalajoki).

Pyhäinpäivän muistamiset sankarivainajien haudoilla. Hanke toteutetaan edelleen tänä vuonna kaikkien yhdistyksen toimesta 6.11.2021 ja tänä vuonna klo 15:00. Tämä nyt jo muistiin.

Liiton 50 juhlan pääjuhla on Finlandia-talossa 10.10.2021 kutsuvierastilaisuutena.

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Senioriksi” on piirimme alueellamme Oulussa 1.12.2021.

Seniori-juhlaristeily on 17.-18.5.2022, risteilyn yksilömyynti alkaa 4.11.2021

Muihin asioihin palataan seuraavan piirin hallituksen kokouksen jälkeen.

Juhani

 

 

Puheenjohtajan kirje 2 /2021

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 2/2021

Ylivieska 23.6.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Helpotuksella voidaan todeta Covid-19 korona-pandemian alkavan hellittämään. Kuitenkin edelleen tulee seurata viranomaisohjeita ja noudattaa niitä. Mutta paremmalta näyttää.

Piirin sääntömääräistä kevätkokous pidettiin Oulussa ja tarvittavat päätökset saatiin tehtyä.

Piirille on myönnetty vuodelle 2021 Stean kehittämisrahaa ja liiton 50 v juhlan järjestämiseen avustusta. Hallitus käsitteli molempia kokouksessaan 22.6. ja valmistelee niiden toteuttamisen.

Alustavasti päätettiin, että piirin oma liiton 50 vuotisjuhla on 13.11.2021 Aleksinkulmassa Oulussa. Se on tarkoitettu kaikille piirin yhdistysten jäsenille. Ohjelman kehittelyyn perustetaan työryhmä.

Liiton pääjuhla on Finlandia-talossa 10.10.2021 kutsuvierastilaisuutena.

Liiton 50 v juhlamitaleja on edelleen mahdollisuus hakea. Liiton www-sivuilla on hakulomake ja ohjeet. Kaikki myönnetyt ansio- ja juhlamitalit luovutetaan 13.11.2021 Aleksinkulman juhlatilaisuudessa.

Neljän piirin tapaaminen, jota piiri yhdessä Kalajoen kanssa jo ehti valmistella, siirtyy vuodelle 2022 ja järjestäjänä on silloin Keski-Suomen piiri. Vuonna 2023 vuoro on sitten Oulun piirillä. 

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Eläkkeelle” on piirimme alueellamme Oulussa lokakuussa-21. ”Rose”-hankkeen ns. matalan kynnyksen tapahtumia on syksyn ja talven aikana piirimme alueella. Niistä tulee erillistä tietoa. Piirin Rose-hankeen varayhdyshenkilöksi toivotaan yhdistyksiltä esityksiä. Jäsenyhdistyksille tiedoksi, yhdistysten tulisi nimetä myös oma Rose-hankeen yhdyshenkilö. Allekirjoittanut antaa tarittaessa asiasta lisätietoa.

Seniori-juhlaristeily on 17.-18.5.2022.

Piirin hallitus päätti ottaa tehostetusti kansion koulutusmahdollisuudet käyttöön. Alkusyksyn aikana piirin kansiovastaava (Aune Nevala) tulee ottamaan tarkemmin yhdistyksiin yhteyttä.

Senioriliiton strategian ”jalkauttaminen” tulee toteutukseen myös syksyn aikana teams-kokouksena. Siihen myös palataan.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille, palataan täysin innoin syksyllä senioriasiaan ja varmasti pääsemme silloin kasvotusten tapaamisiinkin.

Juhani

Puheenjohtajan kirje 1/2021

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 1/2021

Ylivieska 10.3.2021 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Korona-pandemia edelleen jyllää. Vaikka rokotukset on aloitettu ei kuitenkaan ole ainakaan vielä lähitulevaisuudessa odotettavissa merkittävää helpotusta esim. rajoituksissa.

Toiminta yhdistyksissä on jos ei pysähtynyt niin ainakin merkittävästi vaikeutunut, mutta me kestetään ja parempaa tulevaisuutta odottaen mennään eteenpäin.

Piirin sääntömääräistä kevätkokousta ehdotetaan pidettäväksi Oulussa ns. hybridikokouksena 12.04.2021, pitopaikka olisi Scandic City Oulu kokoushuone Kamarineuvos 1. Poikkeuslainsäädännön mukaan kokous tulee pitää ajallaan, mutta osallistumisessa toivotaan mahdollisimman monen käyttävän etäyhteyttä. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisen mukana. Jäsenyhdistykset huomioinevat myös, ettei aikataulun siirtomahdollisuutta enää ole.

Piiri on anonut vuodelle 2021 Stean kehittämisrahaa ja liiton 50 v juhlan järjestämiseen avustusta. Toiveissa on, että molemmat menevät ”läpi”. Hallitus on myös hyväksynyt Kansion koulutussuunnitelman, jossa pyritään tarjoamaan yhdistyksille myös nykytilanteeseen sopivaa koulutusapua.

Neljän piirin tapaamisen järjestäminen ja ajankohta on kommenteilla muissa siihen osallistuvissa piireissä

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus ” Rohkeasti Eläkkeelle” on piirimme alueella ti-ke 23.–24.3.2021 klo 12:30–14:50 ja se pidetään ”etänä”. Ilmoittautuminen on parhaillaan menossa.

Piirin kärkihankkeet = täkyt (1) pyhäinpäivänä kynttilät sankarihaudoille, 2) defibrillaattorin käyttökoulutus, 3) tuo ystävä mukana ja 4) ohjelmallinen ilta ja niiden edelleen kehittäminen ja käyttöönotto ovat mukana myös ym. Stean rahoitusanomuksessa.

Ilmajoen Oopperajuhlat ”Hiljaiset perivät maan” on ohjelmassa kesäkuussa. Järjestäjä tekee hartiavoimin työtä, jota niistä saataisiin turvalliset ja määräysten mukaiset. Järjestäjä toimittaa myös uudet liput ja toimintaohjeet kevään aikana lippunsa lunastaneille.

Nyt tarvitaan ”talvisodan henkeä”

Pysytään terveenä

Juhani

Puheenjohtajan kirje 2/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 2/2020

Ylivieska 9.5.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne jatkuu.

Tätä kirjoitettaessa Korona-virus jyllää edelleen Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Virukseen on edelleen syytä suhtautua vakavasti ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, kuulummehan kuitenkin jonkinasteiseen riskiryhmään.

70 + ikäryhmän eristäminen voi tuntua monesta epäreilulta, kun muita rajoituksia ollaan pukamassa. Toimimme kuitenkin viranomaisohjeiden perusteella. Liitto hoitaa puolestamme edunvalvontaa tässäkin asiassa ja tuo kantamme esille päättäjille.

Piirin kevätkokous

Puheenjohtaja ja sihteerin tekemän tiedustelun pohjalta kevätkokous-20 tullaan järjestämään rajoitettuna face-to-face kokouksena. Aika, paikka ja muoto on valmistelussa.

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous siirretty, pidetään 5.-7.10.2020 Savonlinnassa

Ohjelma ja ilmoittautuminen liiton www-sivuilla. https://www.senioriliitto.fi/liittokokous/liittokokouksen-virallinen-ohjelma/

https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4668

Rohkeasti Seniori hanke

Oulun keskuskirjastossa pidettäväksi 23.-24.4.2020 joudutaan myös peruuttamaan johtuen koronatilanteesta. Uusi aikataulu ilmoitetaan lähiaikana.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaryntäys on nyt toivon mukaan yhdistyksissä vahdissa, koko vuosi on aikaa olla asiassa aktiivinen. Yhdistyksellä mahdollisuus ansaita rahaa. Liitto jatkanee jäsenhankinnan kilpailuaikaa n. puolella vuodella.

Koulutus

Liiton kilta/sihteerikoulutuksen Ylivieskassa 12.8.2020. Paikka ja tarkempi ohjelma ja paikka myöhemmin. Ilmoittautuminen Kiltajärjestelmän kautta.

Ilmajoen musiikkijuhlien ”Hiljaiset Perivät Maan” siirtyy vuodelle 2021

Lunastetut liput käyvät vuonna 12.6.2021 klo 13 esitettävään oopperaan. Lippu on myös mahdollisuus vaihtaa toiseen esitykseen tai musiikkijuhlien johonkin muuhun tilaisuuden lahjakortiksi. (https://www.musiikkijuhlat.fi/ohjelmisto/hiljaiset-perivat-maan)

Piirin kehittäminen

Suunnitelmissa on ”piirin kehittämispäivä”. Siihen on anottu Stean rahoitusta. Toiveissa on saada sitä, jonka jälkeen tilaisuuta aletaan suunnittelemaan. Syksyn ohjelman valmistelussa asia otetaan huomioon ja piirinhallitus valmistelee asian.

Tiedustelu jäsenyhdistyksille

Piiri pyytää kultakin jäsenyhdistykseltä lyhyen raportin Koronan lock-down ajasta

-    toimintanne koronan aikana

-    mikä on ollut tunnelma yhdistyksessänne, onko se muuttunut

-    mitä suunnitelmia on syksylle 2020

Vastaus vaikka ranskalaisilla viivoilla puheenjohtajalle 15.5. mennessä juhani.nevala@hotmail.com

Koronan helpottamista edelleen odotellessa, kesän kynnyksellä…

Juhani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Puheenjohtajan kirje 6/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 6/2020

Ylivieska 20.12.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Emme ole vieläkään päässeet irti koronasta, päinvastoin; leviäminen jatkuu jopa kiihtyvällä vauhdilla. Nyt, jos koskaan, myös senioreiden tulee noudattaa viranomaisohjeita tinkimättä. Toivonamme on toivottavasti kohta alkavat rokotukset, joihin etupään oikeutettuihin jäsenistömmekin kuuluu. Rokotuksen ottaminen on jokaiselle henkilökohtainen asia, niinpä ilmoitankin ottavani sen heti kun se vain annetaan.

Piirin sääntömääräinen syyskokous pidetiin Oulussa hybridikokouksena 23.11.2020 ja uusi hallitus valittiin, hyväksyttiin ja toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Hallitukseen tuli valituksi puheenjohtajana Juhani Nevala Ylivieskasta ja jäseninä Oulusta Ritva Väisänen, ja Reijo Sallinen, Kajaanista Osmo Thil ja Jorma Niemi, Pyhäjärveltä Irja Lehtinen, Raahesta Hilkka Okkonen, Kalajoelta Arvo Helanti ja Ylivieskasta Risto Vähäkangas.

Senioriliiton liittokokous pidetiin hybridinä 18.11.2020 etäyhteyksin Helsingissä Kansallismuseon auditoriossa. Liitolle valittiin hallitus ja puheenjohtajisto. Oulun piirin alueelta valittiin liittovaltuuston varapuheenjohtajaksi Esa Anttonen, Kajaanista ja varalle Juhani Nevala.

Ensi vuoteen suuntaamme kaikesta huolimatta ”intoa täynnä”, onhan se liittomme 50 vuotis-juhlavuosi (juhlapäivä 10.10.2021, pääjuhla Finlandia-talossa) ja piirimmekin tulee osallistumaan omalta osin juhlimisiin. Juhliamme tuetaan myös liiton toimesta taloudellisesti, tähän hallitus palaa. (Toukokuulle suunniteltu juhlaristeily on peruutettu)

Rose-hankkeen seuraava tilaisuus on piirimme alueella ti-ke 23.–24.3.2021 klo 12:30–15:30 ja pitopaikka on Centria ammattikorkeakoulun auditorio Ylivieskassa.

Yhdistysten tulee palauttaa vuoden 2020 toimintatiedot sähköisellä lomakkeella. Jokaiselle yhdistyksen sihteerille lähetetään/on lähetetty joulukuun 10.päivään mennessä sähköinen kyselylinkki hänen omaan sähköpostiinsa. Kyselyyn tulee vastata 15.1.2021 mennessä.

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja nyt varmasti voidaan toivottaa myös Parempaa Uutta Vuotta

JuhaniPuheenjohtajan kirje 5/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 5/2020

Ylivieska 21.10.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Tätä kirjoitettaessa Korona-virus näyttää edelleen jylläävän ja asettaa meille kaikille edelleen rajoituksia.

Viruksesta huolimatta järjestö toimii ja vie asioita eteenpäin.

Piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään Oulussa teams/etä-kokouksena 23.11.2020 klo 12:00. Kokouskutsu ja asiakirjat tulevat normaalin käytännön mukaan yhdistyksille, samoin ilmoittautumisen yksityiskohdat.

Senioriliiton liittokokous pidetään hybridinä 18.11.2020 etäyhteyksin Helsingissä Kansallismuseon auditoriossa. Ilmoittautuminen kokoukseen 10.11.2020 mennessä osoitteessa www.senioriliitto.fi. Kokoukseen voi osallistua myös valtakirjalla, joka tulee toimittaa postitse liiton toimistoon tai sähköpostilla 13.11.2020 mennessä. Puheenjohtaja edustaa piiriä valtakirjalla.

Piiri piti Rokualla kehittämispäivän ja sääntömääräisen syyskokouksen 7.-8.9.2020.  Kehittämispäivänä suunniteltiin piirin/yhdistysten aktiviteetteja, jotka saivat työnimen ”täky”.

”Täky” on toiminta/aktiviteetti/tapahtuma, jolla pyritään saamaan senioriliikettämme tunnetuksi ja tuomaan sitä ikääntyvien keskuuteen yhteisöllisesti positiivisessa hengessä.

Piirin hallitus käsitteli 19.10.2020 ensimmäisen kerran neljää valittua ”täky”-ehdotusta ja valitsi ensimmäisen toteutettavaksi jo ensi pyhäinpäivänä 31.10.2020 klo 18:00.

Valituksi tuli: ”Pyhäinpäivän kynttilä sankarivainajien muistolle”. Siitä tulee erillinen tiedote ohjeineen. Muita, jotka tulevat myöhemmin käyttöön ja ne ohjeistetaan erikseen olivat; ”defibrillaattori tutuksi”, ”ohjemallinen teema-ilta” ja ”ota ystävä mukaan”. Näihin palataan.

Jäsenyhdistyksiä muistutetaan kunkin yhdistyksen omasta sääntömääräisistä syyskokouksesta ja henkilövalinnoista mm piirihallitukseen.

Talvea odotellessa ja Koronaa väistellessä - pysykää terveinä.

JuhaniPuheenjohtajan kirje 4/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 4/2020

Ylivieska 11.9.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Tätä kirjoitettaessa Korona-virus on vähitellen tulossa hallintaan ja myös seniorit alkavat palailemaan ”normaaliin” toimintaan. Parempi on kai sanoa ”uuteen normaaliin”.

Yhdistykset ovat aloittaneet kesän jälkeen face-to-face kokoukset ja niitä on kyllä jo odoteltukin.

Mutta edelleen tulee noudattaa varovaisuutta, pandemia ei ole ohi, huomioon tulee ottaa hygienia-asiat ja etäisyydet, myös terve järki edelleen mukana.

Piirin kehittämispäivä ja kevätkokous 7.-8.9.2020 Rokualla

Piiri piti tosi onnistuneen kehittämispäivän Rokualla ja samalla myös pidettiin piirin sääntömääräinen vuosikokous.

Kehittämisosiossa sen vetäjän Keijo Nivalan johdolla saatiin uusia mielenkiintoisia ”täkyjä” toimintaan ja niitä hallitus vielä hioo ja vie eteenpäin. Suurkiitos kaikille mukana olleille mukaan heittäytymisestänne ja panoksestanne senioriliikkeen kehittämiseen. Tähän palataan.

Kevätkokous hyväksyi vuoden 2019 tilit ja toimintakertomuksen. Piirihallitus käsitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman samoin se päätti, että sääntömääräinen vuoden 2020 syyskokous pidetään etäkokouksena teamsilla 23.11.2020 klo 12:00. Piirihallitus päätti myös, että vuoden 2021 vuosikokoukset annettaan Kajaanin (kevät) ja Kuusamon (syys) järjestettäviksi.

Vuonna 2021 on edessämme mm liiton 50 v juhlat, juhlaristeily ja Oulun piirillä järjestettävänä    4-piirin tapaaminen. Sen valmisteluun piirihallitus asetti työryhmän

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous 2020

Savonlinnan liittokokous on peruttu ja liittokokous pidetään hybridi-kokouksena 18.11.2020. Asiasta tulee tarkemmat ohjeet lähiaikoina. Piiriä valittiin edustamaan puheenjohtaja Juhani Nevala, kokouksessa on yhdistyksillä myös mahdollisuus valtakirjaedustukseen. Piirin ehdokkaaksi senioriliiton valtuustoon ja/tai hallitukseen valittiin Esa Anttonen varalle Juhani Nevala.

Rohkeasti Seniori hanke

Oulun Rohkeasti Senioriksi hanke on 14.-15.9. Oulun keskuskirjastossa

Turvallista alkusyksyä ja talvea kaikille ”Stay Safe”

Juhani

Puheenjohtajan kirje 3/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 3/2020

Ylivieska 30.7.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Tätä kirjoitettaessa Korona-virus alkaa vähitellen hellittämään myös Oulun piirin alueella.

Edessä on varovainen paluu normaaliin – jos normaalia enää onkaan. Paljon on tullut siihen liittyvää yhteydenottoa piirin alueelta.

Edelleen tulee noudattaa varovaisuutta, ottaa huomioon hygienia-asiat ja etäisyydet. Terve järki kaikkeen.

Piirin kevätkokous ja Kehittämispäivä 7.-8.9.2020 Rokualla

Hallitus on anonut ja saanut ”Stealta” kehittämisrahaa ja se käytetään piirin ja yhdistysten kehittämiseen. Piiri järjestää erityisen kehittämispäivän Rokualla ja toisena päivänä kevät kokouksen.

Kehittämispäivä 7.9.2020

9:00
Ilmoittautuminen, aamupala


9:30
Tilaisuuden avaus, päivien ohjelma

9:45
Ikääntyminen ja liikunta (Rokua)


11:00
Ryhmätyöinfo, kehittämisosio, järjestäytyminen
12:00
Lounas
12:45
Kehittämisosio jatkuu14:00
Päiväkahvi, tauko (majoittuminen)

14:30
Kehittämisosio jatkuu16:00
Kehittämisosion yhteenveto


17:00
Tauko, mahdollisuus aktiviteetteihin kävely, kuntosali tai kylpylä
19:00
Päivällinen, vapaaehtoinen illanvietto

Vuosikokouspäivä 8.9.2020

8:00
Aamiainen9:00
Piirikokous, ilmoittautuminen


9:30
Geopark, historia ja nykytila (Rokua)Huoneiden luovutus11:00
Piirikokous, mahdollisuus myös etäosallistumiseen
13:00
Lounas


Kiitos ja kotiinlähtöMolemmista tulee vielä erillinen tarkempi esite tietoineen, ohjelma ja piirikokoukseen virallinen kutsu.

www.rokua.com

https://www.rokua.com/rokua_geopark

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous pidetään 5.-7.10.2020 Savonlinnassa

Ohjelma ja ilmoittautuminen liiton www-sivuilla. https://www.senioriliitto.fi/liittokokous/liittokokouksen-virallinen-ohjelma/

https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4668

Rohkeasti Seniori hanke

Hankkeesta tarkempaa tietoa aivan lähiaikoina.

Koulutus

Liiton kilta/sihteerikoulutuksen Ylivieskassa 12.8.2020. Paikka on Koulutuskeskus JEDUn Ylivieskan toimipiste, osoite Kuusitie 6, Ylivieska. Ilmoittautuminen Kilta-järjestelmän kautta.

https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=5103

Kala Koukussa Kalajoella

Loppukesän yhteinen tapaaminen ”Kala Koukussa” Kalajoella Leppikarvon majalla, Konikarvontie 264 (opastus Kalasatamasta) 18.8.2020 alkaen klo 16:00 (onkikilpailu) ja tapaaminen klo 18:00. Tarjoilua, senioriasiaa ja myös valtakunnanpolitiikkaa. Tervetuloa!

Turvallista loppukesää kaikille ”Stay Safe”

Juhani


Puheenjohtajan kirje 2/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 2/2020

Ylivieska 14.3.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Talvi tuli, oli ja meni – ainakin osassa piiriämme. Jäsenyhdistyksissämme ovat uudet hallitukset aloittaneet ja päässeet sopivaan vauhtiin.

Korona-virus

Tätä kirjoitettaessa Korona-virus jyllää Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Virukseen on syytä suhtautua vakavasti ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, kuulummehan kuitenkin jonkinasteiseen riskiryhmään. Myös henkilökohtaisesti voit vaikuttaa leviämisen estämiseen. Liiton ohjekirjeestä muutamia seikkoja;

Riskiryhmään kuuluvien tulee tarkoin harkita tapahtumiin osallistumista! Pysy kotona, jos sinulla on esimerkiksi flunssan oireita, olet astmaatikko, sydänsairas tms.
Älkää osallistuko kokouksiin, jos olette flunssaisia tai olette olleet epidemia-alueilla. Peskää kädet ennen ja jälkeen kokouksen, huolehtikaa tarjoilun hygieniasta. Emme kättele, emmekä halaa toistaiseksi.

Johtuen koronavirus tilanteesta ja viranomaissuosituksista ja -määräyksistä ns. Kajaanin kevätkokous (6.4.20020) perutaan ja uusi aika ja mahdollisesti uusi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaryntäys on nyt toivon mukaan yhdistyksissä vahdissa, koko vuosi on aikaa olla asiassa aktiivinen. Yhdistyksellä mahdollisuus ansaita rahaa.

Rohkeasti Seniori hanke

Oulun keskuskirjastossa pidettäväksi 23.-24.4.2020 joudutaan myös peruuttamaan johtuen koronatilanteesta.

Koulutus

Liitolle on mennyt esitys kilta/sihteerikoulutuksen järjestämiseksi piirin eteläosassa, siihen voidaan kutsua myös osallistujia Pohjanmaan piirin alueelta. Päivämäärä on vielä auki. Ajankohtaan vaikuttaa myös Koronarajoitukset.

Piirin kehittäminen

Suunnitelmissa on ”piirin kehittämispäivä”. Se tullaan pitämään vuoden syyskokouksen yhteydessä marraskuussa Kuusamossa. Päivämäärä on myös vielä auki. Piirihallitus päätti, että tilaisuus pyritään pitämään kahden päivän tilaisuutena, jossa toisena päivänä on varsinainen piirikokous ja toisena piirin/yhdistysten kehittämispäivä. Tapahtumalle etsitään myös tukijoita.

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous pidetään 2.-4.6.2020 Savonlinnassa

Ohjelma ja ilmoittautuminen liiton www-sivuilla. https://www.senioriliitto.fi/liittokokous/liittokokouksen-virallinen-ohjelma/

https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4668

Myös Oulun piiristä runsain joukoin mukaan.

Koronan laantumista ja kesää odotellessa…

Juhani

                                                                    

Puheenjohtajan kirje 2/2020

Oulun kansallinen senioripiiri                      Puheenjohtajan kirje 2/2020

Ylivieska 9.5.2020 

Arvoisat jäsenyhdistykset

Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne jatkuu.

Tätä kirjoitettaessa Korona-virus jyllää edelleen Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Virukseen on edelleen syytä suhtautua vakavasti ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, kuulummehan kuitenkin jonkinasteiseen riskiryhmään.

70 + ikäryhmän eristäminen voi tuntua monesta epäreilulta, kun muita rajoituksia ollaan pukamassa. Toimimme kuitenkin viranomaisohjeiden perusteella. Liitto hoitaa puolestamme edunvalvontaa tässäkin asiassa ja tuo kantamme esille päättäjille.

Piirin kevätkokous

Puheenjohtaja ja sihteerin tekemän tiedustelun pohjalta kevätkokous-20 tullaan järjestämään rajoitettuna face-to-face kokouksena. Aika, paikka ja muoto on valmistelussa.

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous siirretty, pidetään 5.-7.10.2020 Savonlinnassa

Ohjelma ja ilmoittautuminen liiton www-sivuilla. https://www.senioriliitto.fi/liittokokous/liittokokouksen-virallinen-ohjelma/

https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4668

Rohkeasti Seniori hanke

Oulun keskuskirjastossa pidettäväksi 23.-24.4.2020 joudutaan myös peruuttamaan johtuen koronatilanteesta. Uusi aikataulu ilmoitetaan lähiaikana.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaryntäys on nyt toivon mukaan yhdistyksissä vahdissa, koko vuosi on aikaa olla asiassa aktiivinen. Yhdistyksellä mahdollisuus ansaita rahaa. Liitto jatkanee jäsenhankinnan kilpailuaikaa n. puolella vuodella.

Koulutus

Liiton kilta/sihteerikoulutuksen Ylivieskassa 12.8.2020. Paikka ja tarkempi ohjelma ja paikka myöhemmin. Ilmoittautuminen Kiltajärjestelmän kautta.

Ilmajoen musiikkijuhlien ”Hiljaiset Perivät Maan” siirtyy vuodelle 2021

Lunastetut liput käyvät vuonna 12.6.2021 klo 13 esitettävään oopperaan. Lippu on myös mahdollisuus vaihtaa toiseen esitykseen tai musiikkijuhlien johonkin muuhun tilaisuuden lahjakortiksi. (https://www.musiikkijuhlat.fi/ohjelmisto/hiljaiset-perivat-maan)

Piirin kehittäminen

Suunnitelmissa on ”piirin kehittämispäivä”. Siihen on anottu Stean rahoitusta. Toiveissa on saada sitä, jonka jälkeen tilaisuuta aletaan suunnittelemaan. Syksyn ohjelman valmistelussa asia otetaan huomioon ja piirinhallitus valmistelee asian.

Tiedustelu jäsenyhdistyksille

Piiri pyytää kultakin jäsenyhdistykseltä lyhyen raportin Koronan lock-down ajasta

-    toimintanne koronan aikana

-    mikä on ollut tunnelma yhdistyksessänne, onko se muuttunut

-    mitä suunnitelmia on syksylle 2020

Vastaus vaikka ranskalaisilla viivoilla puheenjohtajalle 15.5. mennessä juhani.nevala@hotmail.com

Koronan helpottamista edelleen odotellessa, kesän kynnyksellä…

Juhani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Puheenjohtajan kirje 1/2020

Oulun kansallinen senioripiiri 

Puheenjohtajan kirje 1/2020 

Ylivieska 14.3.2020

 Arvoisat jäsenyhdistykset Talvi tuli, oli ja meni – ainakin osassa piiriämme. Jäsenyhdistyksissämme ovat uudet hallitukset aloittaneet ja päässeet sopivaan vauhtiin. Korona-virus Tätä kirjoitettaessa Korona-virus jyllää Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Virukseen on syytä suhtautua vakavasti ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, kuulummehan kuitenkin jonkinasteiseen riskiryhmään. Myös henkilökohtaisesti voit vaikuttaa leviämisen estämiseen. 

Liiton ohjekirjeestä muutamia seikkoja; Riskiryhmään kuuluvien tulee tarkoin harkita tapahtumiin osallistumista! Pysy kotona, jos sinulla on esimerkiksi flunssan oireita, olet astmaatikko, sydänsairas tms. Älkää osallistuko kokouksiin, jos olette flunssaisia tai olette olleet epidemia-alueilla. Peskää kädet ennen ja jälkeen kokouksen, huolehtikaa tarjoilun hygieniasta. Emme kättele, emmekä halaa toistaiseksi. 

Johtuen koronavirus tilanteesta ja viranomaissuosituksista ja -määräyksistä ns. Kajaanin kevätkokous (6.4.20020) perutaan ja uusi aika ja mahdollisesti uusi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Jäsenhankinta Jäsenhankintaryntäys on nyt toivon mukaan yhdistyksissä vahdissa, koko vuosi on aikaa olla asiassa aktiivinen. Yhdistyksellä mahdollisuus ansaita rahaa. 

Rohkeasti Seniori hanke Oulun keskuskirjastossa pidettäväksi 23.-24.4.2020 joudutaan myös peruuttamaan johtuen koronatilanteesta. Koulutus Liitolle on mennyt esitys kilta/sihteerikoulutuksen järjestämiseksi piirin eteläosassa, siihen voidaan kutsua myös osallistujia Pohjanmaan piirin alueelta. Päivämäärä on vielä auki. 

Ajankohtaan vaikuttaa myös Koronarajoitukset. 

2 Piirin kehittäminen 

Suunnitelmissa on ”piirin kehittämispäivä”. Se tullaan pitämään vuoden syyskokouksen yhteydessä marraskuussa Kuusamossa. Päivämäärä on myös vielä auki. Piirihallitus päätti, että tilaisuus oyritään pitämään kahden päivän tilaisuutena, jossa toisena päivänä on varsinainen piirikokous ja toisena piirin/yhdistysten kehittämispäivä. Tapahtumalle etsitään myös tukijoita. Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous pidetään 2.-4.6.2020 Savonlinnassa Ohjelma ja ilmoittautuminen liiton www-sivuilla. https://www.senioriliitto.fi/liittokokous/liittokokouksen-virallinen-ohjelma/ https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4668 Myös Oulun piiristä runsain joukoin mukaan. Koronan laantumista ja kesää odotellessa… 

Juhani