Korona-tilanne

Tilanne elokuu 2020

Korona- tilanne alkaa vähitellen helpottamaan, mutta toisaalta mahdollisesta "toisesta aallosta" ei vielä ole paljon kokemusta.

Kokoontumisrajoituksia on purettu, mutta uusia saattaa vielä tulla.

Piiri alkaa vaihe vaiheelta palaamaan normaaliin vai pitääkö sanoa #uuteen normaaliin# tilanteeseen.

Kaikille on kuitenkin tärkeää etäisyyksien pitäminen ja hygienista huolehtiminen.

Pysytään terveennä.

Viimeisin tieto

Kirkkopyhä Kalajoella 21.5. on peruttu

Piirihallitus tutkii kevätkokouksen järjestämisvaihtoehtoja joko etäkokouksena tai face-to-face, kun siihen on mahdollisuus. Asiasta tiedotetaan kun asia selviää.

Kansallisen senioriliiton liittokokous Savonlinnassa kesäkuun alusta siirtyy lokakuun alkuun (6.-7.10.2020).
Tarkempia tietoja myöhemmin.

Ilmajoen Musiikkijuhlat siirtyy kesäkuulle 2021

Koronavirusepidemiasta johtuvan valmiuslain ja poikkeustilanteen vuoksi tapahtuma kokonaisuutena siirtyy vuodella eteenpäin. Jukka Linkolan säveltämä Hiljaiset perivät maan – ooppera lapuanliikkeestä kantaesitetään 10.6.2021. Teoksen libretosta ja ohjauksesta vastaa Tuomas Parkkinen. Myös konserttiohjelmisto kokonaisuudessaan siirtyy seuraavalle kesälle.

Asiakkaiden lunastamat lipputilaukset sekä tekemät varaukset siirtyvät automaattisesti seuraavan kesän oopperanäytöksiin ja samaan konserttiin. Varatut ja lunastetut istumapaikat pysyvät ennallaan ja kaikki oheispalvelut pysyvät ennallaan.

Lunastettuja lippuja ei palauteta takaisin, ostetut liput siirtyvät sellaisenaan samaan oopperateoksen esitykseen seuraavalle kesälle yllä ilmoitettuna esityspäivänä. Halutessaan lipun voi vaihtaa toiseen näytökseen tai konserttiin tai vaihtoehtoisesti lahjakorttiin.

TÄRKEÄÄ

Korona-virus jyllää Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Virukseen on syytä suhtautua vakavasti ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, kuulummehan kuitenkin jonkinasteiseen riskiryhmään.

Johtuen koronavirus tilanteesta ja viranomaissuosituksista ja -määräyksistä ns. Kajaanin kevätkokous (6.4.2020) perutaan ja uusi aika ja mahdollisesti uusi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Liittokokous Savonlinnassa siirtyy 2.-4.6.2020 ==> 6.-7.10.2020

Ilmoittautuminen liiton www-sivuilla.

Tiedote 13.3.2020 senioriliiton varautumisesta koronaepidemiaan Suosittelemme tilaisuuksien siirtämistä, perumista ja sähköisiä kokouksia  

Hyvät seniorit!  
Iäkkäät ja monisairaat henkilöt ovat koronaviruksen erityinen riskiryhmä. Suomessa varaudutaan nyt koronaepidemiaan, minkä johdosta vakavat varautumistoimet tulee ulottaa välittömästi myös senioritoimintaan.   
Senioriliitto suosittelee, että senioriyhdistykset ja piirijärjestöt peruvat tai siirtävät varotoimena maalis-huhtikuussa pidettäviksi aiotut suuremmat tilaisuudet, kuukausitapaamiset ja muut vastaavat kokoontumiset.   
Ensisijaisen tärkeää on se, että noudatatte viranomaisten ohjeita.   
Tilanne muuttuu hetki hetkeltä ja päivittäin, joten liitto ei voi antaa kuin yleisiä suosituksia ja ohjeita. Huhuja, some-päivityksiä ja iltapäivälehtien kertomuksia ei pidä levitellä tai uskoa. Tämän tiedotteen lopussa on linkkejä ohjeita antaviin viranomaistahoihin. Seuratkaa niitä tarkoin päätöksiä tehdessänne.  
Korostamme, että vastuu ja harkinta tilaisuuksien järjestämisestä on yhdistysten hallituksilla ja että niiden tulee tehdä päätökset itsenäisesti.   
Tästä asiasta antavat lisätietoja sähköpostitse tämän tiedotteen lopussa mainitut toimihenkilöt Petri, Pia ja Veera.  

Sähköisen kokoustamisen ohjeita ja toimintatapoja  
Suosittelemme, että yhdistysten hallitukset ja piirijärjestöjen erilaiset kokoukset pidetään toistaiseksi sähköisellä menettelyllä. Tältäkin osin vastuu on yhdistyksillä ja piireillä itsellään.  

Yhdistysten ja piirien vuoden 2014 sääntöjen pykälän yhdeksän mukaan yhdistysten kokouksiin voi osallistua hallituksen päätöksellä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.  

On hyvä huomioida, että yhdistyksen ja piirien viralliset kokoukset ovat päätösvaltaisia myös pienemmällä väkimäärällä. Sähköiset kokoukset ovat luonnollisesti helppoja, jos yhdistys tai piiri on hyvin yksimielinen käsillä olevista asioista. Tärkeintä on, että jokaisen mielipide saadaan kirjatuksi ja jokainen äänioikeutettu tavoitetaan.  
Etäosallistuminen voidaan toteuttaa teknisesti hyödyntäen sähköpostia, puhelinta ja esim. whats up-sovellusta, salaista Facebook-ryhmää, Skypeä, Teamsiä, Messengeriä tai muuta vastaavaa välinettä.   
Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla todetaan, että ”etäosallistumisella ei voida korvata perinteisen fyysisen kokouksen järjestämistä, vaan kyseessä on osallistumismuoto, jonka yhdistys voi halutessaan tarjota tavallisen kokousosallistumisen lisäksi. Yhdistys ei voi luopua perinteisestä ”fyysisestä” yhdistyksen kokouksesta eikä rajoittaa jäsenten mahdollisuutta osallistua sellaiseen kokoukseen. Hallituksen kokoukset voidaan jatkossakin pitää vaikka kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.   
Edellytyksenä etäosallistumisen käyttöönotolle on, että asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä, kuten senioriliiton yhdistysten ja piirien osalta tilanne onkin.   
Yhdistyksillä on laaja vapaus päättää milloin ja millaisia etäosallistumisen keinoja käytetään. Lue lisää täältä PRH:n sivuilta:   
(https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/etaosallistuminen.html)   
Lisätietoja tästä asiasta antavat sähköpostitse tämän tiedotteen lopussa mainitut liiton toimihenkilöt Petri, Pia ja Veera.  

Yhdistysten matkojen mahdollinen peruuttaminen  
Matkojen osalta olkaa yhteydessä matkatoimistoihinne.  
 Liittokokous  
Kesäkuussa pidettävän liittokokouksen järjestelyt jatkuvat normaalisti.  

Yleisiä suosituksia ja ohjeita • Riskiryhmään kuuluvien senioreiden tulee välttää maalis-huhtikuussa kaikkiin tapahtumiin osallistumista!  • Pysy kotona, jos sinulla on esimerkiksi flunssan oireita, olet astmaatikko, sydänsairas tms. Älkää missään tapauksessa osallistuko kokouksiin, jos olette flunssaisia tai olette olleet epidemia-alueilla.  • Peskää kädet ennen ja jälkeen kokouksen. Käyttäkää käsien desinfiointiaineita. • Huolehtikaa tarjoilun hygieniasta.  • Emme kättele, emmekä halaa toistaiseksi. • Muistakaa kuitenkin ulkoilla ja huolehtia kunnostanne.    

Seuratkaa THL:n ja muiden viranomaisten tiedotteita  
Lisätietoja löydät seuraavien viranomaisten alla olevista linkeistä:  

THL: http://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19  
AVI: https://www.avi.fi/ UM: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-jaumn-matkustustiedotteet  
Yhdistysten ja piirien hallitusten on syytä seurata tarkoin THL:n ja muiden viranomaisten tiedotteita koronaviruksesta. Tässä muutama ote THL:n sivuilta:  
• Tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää jotta voidaan hidastaa epidemian etenemistä Suomessa. Tehokkailla torjuntatoimilla ja jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.   
• Taudin lievistä oireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan epidemian leviämistä.   
• Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä yhteisössä, tulisi keskittyä riskiryhmien suojelemiseen.   
• Muiden maiden epidemiatilanteista ei voida vetää suoria johtopäätöksiä Suomen tilanteeseen tai sen kehittymiseen.  
• Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.   
THL tiedottaa ja antaa toimintaohjeita tilanteen muuttuessa ja päivittää ohjeita ja materiaaleja parhaillaan uusien tietojen pohjalta.  

Pidetään huolta toisistamme!  

Kaiken tämän koronakohun keskellä on tärkeää, että pidämme huolta toisistamme, vaikka se ei ehkä fyysisellä läsnäololla olekaan mahdollista. Soittakaa senioriystävillenne, erityisesti yksinäisille vanhuksille. Se lisää varmasti nyt niin tarpeellista inhimillisyyttä ja lämpöä!  
Voikaa hyvin ja pidetään mieliala korkealla!  

Ystävällisin terveisin,  

Senioriliiton toimisto   Matti Niiranen                                      Veera Honka toiminnanjohtaja                                    toimistonhoitaja matti.niiranen@senioriliitto.fi                     050 564 2656                                                               veera.honka@senioriliitto.fi   


Pia Nyman                                          Petri Rytkönen järjestö- ja koulutusvastaava               viestinnän asiantuntija 044 202 2222                                      050 541 0852  
pia.nyman@senioriliitto.fi                        petri.rytkonen@senioriliitto.fi    

 Timo Vuori                                            Jenna Hirvonen RoSe -projektikoordinaattori                  RoSe -suunnittelija 050 472 0084 timo.vuori@senioriliitto.fi                        jenna.hirvonen@senioriliitto.fi